Välkommen till JärnaHälsan

Vi är en liten och personlig företagshälsovård på Storgatan 2 i Järna, som samarbetar med ett 60-tal verksamheter såsom skolor, förskolor och olika omsorgsverksamheter, företrädesvis med antroposofisk inriktning i Järna och Stockholmsområdet. Vi har även ett nätverk av olika professioner som vi samarbetar med, exempelvis handledare, psykoterapeut och en diplomerad massör.