JärnaHälsan  Välkommen till JärnaHälsan!

 

Vi började i liten skala som företagshälsovård 2001 i en lokal på Storgatan 2 i Järna där vi fortfarande håller till. Idag samarbetar vi med ett 60-tal verksamheter såsom skolor, förskolor och olika omsorgsverksamheter, företrädesvis med antroposofisk inriktning i Järna och Stockholmsområdet. Förutom företagshälsovård kan vi erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster och aktuella utbildningar för personer som arbetar i vård- och omsorgsverksamheter. Vi har även ett nätverk av olika professioner som vi samarbetar med, exempelvis handledare, psykoterapeut och en diplomerad massör.