Företagshälsovård


JärnaHälsan vill hjälpa sina kunder att skapa en miljö som ökar medarbetarnas trivsel och hälsa. Genom vår helhetssyn, som omfattar både fritid och arbetsliv, vill vi bidra till att skapa en god grund för hälsobefrämjande åtgärder.

Efter att ha klarlagt hur kontakterna mellan er och oss skall fungera, skaffar sig sjuksköterskan en bild av verksamheten genom ett arbetsplatsbesök. Målsättningen för oss på Järnahälsan är, att genom god och långsiktig ”kundkontakt”, medverka till att finna tidiga signaler på i första hand arbetsmiljörelaterad ohälsa. Alla insatser, som JärnaHälsan utför, faller under tystnadsplikt i enlighet med Lagen om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal samt patientjournallagen.

Friskvård/hälsa Kurser/utbildningar
hälsorådgivning arbetsmiljökurser
konditionstest HLR/Första hjälpen
provtagning
drogtest Arbetsmiljö
stödsamtal policyfrågor
krishantering psykosociala enkäter
TBE vaccin
,
Rehabilitering
rehabiliteringssamtal
myndighetskontakter så som
försäkringskassan och arbetsförmedlingen.