HSLEfter mångårig erfarenhet från både våra sjuksköterskor och läkare av arbete inom antroposofiska verksamheter kan vi nu erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet särskilt riktade till personer inom LSS. Vi vet att denna målgrupp ofta har ett behov av specialanpassade lösningar och personkontinuitet som kan vara svår att få på en vanlig vårdcentral. Vi kan ta emot patienter på JärnaHälsan, men också göra hembesök, allt utifrån patientens behov så att den känner sig trygg. Inom HSL-området tillhandahåller vi även tjänster till exempel i form av råd och stöd, delegation till medarbetare, dosettdelning av sjuksköterska, samverkan med brukarens andra vårdkontakter, dokumentation direkt i Rätt Spår och mycket mer.

 

Information till verksamheterna

HSL handbok

Schema och årsplanering

Verksamhetsbesök

Arkiv