Kontakt


Kontakt

JärnaHälsan
Storgatan 2
15330, Järna

Faxnummer: 08 551 740 50

Hans-Fredrik Berg
Verksamhetsansvarig
Mobil: 0706 467 920

Rüdiger Neuschutz
Mobil: 0707 250 300

Anita Li
Sjuksköterska
anita@jarnahalsan.se
Tel: 08 551 709 50
Mobil : 070 662 15 54

Madeleine Lagerwall
Sjuksköterska
madeleine@jarnahalsan.se
Tel: 08 551 709 50

Marica Törnqvist
Sjuksköterska
marica@jarnahalsan.se
Tel: 08 551 700 50

Camilla Björklind
Administratör
Mobil: 0703 156 95