Kurser


JärnaHälsans kurser under hösten 2017

Alla kurser äger rum på  Åbykulle daglig verksamhet på Valåker 2, 15392 Hölö

 Platsbeskrivning

Första hjälpen och hjärt- lungräddning

Kursledare Bo Clevler / First Aid Sweden
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning
Kursinnehåll:
L-ABC, Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge, Larma, Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt

Inga förkunskaper krävs. I kursen ingår mycket praktisk övning och oömma kläder rekommenderas.
Bo Clevler är av Röda Korset certifierad första hjälpen instruktör.
Pris 700:- plus moms, 875:- inkl moms.
Datum 2017.10.03
Tid 09.00-12.15

 

Introduktion till antroposofi

Kursledare Gerard Lartaud
Kursen ger deltagarna en introduktion i antroposofin och Rudolf Steiners arbete. Föreläsningarna tar upp antroposofiska värderingar och åskådningssätt i förhållande till aktuella samhällsfrågor och öppnar för samtal.
Föreläsning och samtal om den antroposofiska människobilden
Vad särpräglar en antroposofisk verksamhet?
Kursen uppmuntrar till workshops och dialog om angelägna frågor.

Gerard Lartaud har många år varit verksamhetschef vid Saltå By, är författare och arbetar som utbildare vid Järna Akademi och Järna Kompetens.

Pris 1000:- plus moms, 1250:- inkl moms
Lunch ingår i kursen och särskilda önskemål måste anmälas senast 1 vecka innan kursdagen.
Datum 2017.10.09 18.00-20.00
2017.10.10 9.00-16.15

 

Livsmedelshantering

Kursledare Anette Dahlberg
Kursen ger deltagarna en bredare kunskap av risker i den egna verksamheten och hur de ska arbeta med verksamhetens egenkontrollprogram. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Kursens innehåll:
Egenkontrollprogram – lagstiftning och Haccp
Mikrobiologi – vad det är, riskerna och hur man undviker att orsaka allergiska reaktioner.
Skadedjur – gnagare, insekter mm
Kontamineringsvägar – identifiera kritiska punkter i livsmedelshanteringen
Matförgiftningar – orsaker, omfattning, produktansvar och hur man förebygger
Risker och riskgrupper – i verksamheten
Hygien – betydelsen av god hygien och hygieniska förhållanden på arbetsplatsen
Rutiner – rengöring, separering, märkning, avvikelser mm

Anette Dahlberg är instruktör inom livsmedelshygien.
Pris 700:- plus moms, 875:- inkl moms.
Datum 2017.10.17
Tid: 09.00-12.00

 

Brandkunskap

Kursledare Mårten Eskilsson
Teori: Kursen ger kunskap om hur en brandens beteende, hur du kan förebygga att bränder inträffar och hur du ska agera om en brand ändå skulle uppstå. Under kursen går vi igenom lite om brandorsaker, brandförlopp, vad man kan göra för att minska riskerna, hur man larmar, utrymning, olika typer av brandredskap och hur man ska ingripa på rätt sätt om det börjar brinna. Vi anpassar utbildningen efter vilken verksamhet som deltagarna arbetar i och om det finns särskilda behov.
Praktik: Släckning av brand i kläder med filt eller annat tätt material, släckning av mindre brand med handbrandsläckare (pulver och kolsyra).

Mårten Eskilsson är biträdande verksamhetschef vid Strängnäs brandförsvar.
Pris 700:- plus moms, 875:- inkl moms.
Datum : 2017.10.24
Tid 09.00-12.00

 

Att främja den goda arbetsplatsen!                                                                                                            Individuell utveckling, kommunikation och arbetsmiljö utifrån vår gemensamma värdegrund. Korta teoriavsnitt och övningar med praktiska verktyg för att stödja vårt dagliga arbete.

 

Självledarskap för professionell utveckling – din röda tråd, ett livslångt lärande                                        Du utforskar dina kompetenser och hur personliga val bidrar till din professionella utveckling.

Pris 900:- plus moms, 1125:- inkl moms.                                                                                                             Datum : 2017.10.31
Tid 09.00-12.00

Du kan anmäla dig till en eller flera av kurserna. Kursledare är Eva Swede, Fri och Stark AB, som håller kurser om ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. www.friochstark.se.

God kommunikation med dialoger, feedback och empatisk kommunikation                                  Workshop för att förstå hur vi samtalar, hur vi använder empatisk kommunikation och feedback.

Pris 900:- plus moms, 1125:- inkl moms.                                                                                                             Datum : 2017.11.07
Tid 09.00-12.00

Du kan anmäla dig till en eller flera av kurserna. Kursledare är Eva Swede, Fri och Stark AB, som håller kurser om ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. www.friochstark.se.

Vi skapar varandras arbetsmiljö med hänsyn till individen som en del av helheten                              Bidra till samarbete och utveckling genom kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Pris 900:- plus moms, 1125:- inkl moms.                                                                                                             Datum: 2017.11.14
Tid 09.00-12.00

Du kan anmäla dig till en eller flera av kurserna. Kursledare är Eva Swede, Fri och Stark AB, som håller kurser om ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. www.friochstark.se.

 

Anmälan och information

Alla kurser äger rum på vid Åbykulle daglig verksamhet på Valåker 2, 15392 Hölö
Anmälan sker på mail till ansokan@jarnahalsan.se senast 1 vecka innan kursstart.
Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela kurskostnaden.

Frågor besvarats på epost ansokan@jarnahalsan.se och på tfn : 070 662 15 54

Platsbeskrivning