Kurser


JärnaHälsans kurser våren 2018

Alla kurser äger rum på  Åbykulle daglig verksamhet på Valåker 2, 153 92 Hölö

 Hitta hit!

Anmälan och information

Anmälan görs till ansokan@jarnahalsan.se senast 1 vecka innan kursstart. Frågor om utbildningarna besvaras på e-post ansokan@jarnahalsan.se och på telefon 073 561 04 90
Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela kurskostnaden.


Konflikthantering, hot och våld

Kursledare Maria Bauer

Föreläsningen tar upp verklighetstrogna situationer och ger konkreta verktyg för att lösa allvarliga konflikter. Här presenteras aktuell lagstiftning, perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och självskadebeteende, utmanande brukare, riskfyllda situationer och strategier. Maria Bauer har utarbetat ett unikt koncept där teoretisk kunskap och förståelse varvas med praktiska metoder i stressreducerande bemötande och förhållningssätt.

Att förstå och bemöta aggressiva och utmanande beteende är tillsammans med förebyggande åtgärder och klara strategier viktiga delar för att minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer.

Maria Bauer är beteendevetare och en pionjär inom konflikthantering och bemötande.

Pris 1495:- ex moms, 1875:- ink moms.

Datum: 6 februari 2018

Tid: 9:00-16:00

Lunch och fika ingår i kursen och särskilda önskemål måste anmälas senast en vecka innan kursdagen.


Vi är varandras arbetsmiljö
– en workshop om den goda arbetsplatsen

Kursledare Eva Jonzon

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Lagen ställer allt större krav på arbetsgivarna att verka för en god psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivarna ska dock göra det tillsammans med medarbetarna. Vi är alla medskapare till hur vi har det på vår arbetsplats. Hur kan man öka trivseln på jobbet? Var uppstår problemen? Hur löser man dem?

Under en förmiddag kommer vi att gå igenom bakgrunden till lagen, vad lagen innebär och hur man kan arbeta, skapa en gemensam värdegrund och kultur kring en god psykosocial arbetsmiljö. Både arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta kring arbetsmiljön – vi går igenom hur det kan gå till i praktiken. Vi diskuterar också vilka faktorer det är som avgör om man faktiskt trivs på en arbetsplats eller inte.

Kursen vänder sig till samtliga medarbetare i vården och skolan. Förmiddagen varvar föreläsning och övningar där vi skapar ett gemensamt kunskapsbildande genom delade erfarenheter och exempel.

Föreläsare är Eva Charlotte Jonzon, Fil Dr i Psykosocial Medicin, Folkhälsovetenskap, beteendevetare, coach och terapeut. Eva har varit verksam inom forskning kring stress och psykosocial arbetsmiljö vid Karolinska Institutet, och även undervisat många år kring arbetsmiljö och hälsa. Hon har också erfarenheter från det sociala företaget Basta, en värdegrundad arbetsplats, där man arbetar aktivt med empowerment och får människor att växa. Hon är nu verksam på deltid som HR-ansvarig vid Mikaelgården, utöver sin verksamhet som terapeut, föreläsare och utbildare.

Pris: 900:- ex moms, 1125:- ink moms.

Datum: Tisdag den 13 mars

Tid: 9:00-12:00

Fika ingår i kursen och särskilda önskemål måste anmälas senast en vecka innan kursdagen.


Första hjälpen & hjärt-lungräddning – inriktning vuxen och barn. OBS två separata kurser!

Kursledare Bo Clevler / First Aid Sweden

Utbildningsinnehåll
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till vuxna och barn inklusive hjärt-lungräddning.

L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)

Kontroll av livstecken

Medvetslöshet – stabilt sidoläge

Larma

Utföra hjärt-lungräddning

Åtgärder vid luftvägsstopp

Stoppa blödning

Förebygga cirkulationssvikt

Genomförande

Utbildningarna genomförs av First Aid Swedens certifierade instruktörer, av både Svenska HLR-rådet och Svenska Röda Korset. Utbildningarna genomförs enl. Röda Korsets utbildningspolicy med 70% praktiska övningar och 30% teori.

Pris: 700:- ex moms, 875 ink moms.

Datum: 10 april

Tid: 9:00 – 12:15 Vuxen HLR

Tid: 13:00 – 16:15 Barn HLR

Fika ingår, särskilda önskemål måste anmälas senast en vecka innan kursdagen.


Livsmedelshantering

Kursledare: Anette Dahlberg

Mål

Deltagarna ska få en bredare kunskap av risker i den egna verksamheten och hur de ska arbeta med den egna verksamhetens Egenkontrollprogram.

Kursinnehåll

Egenkontrollprogram – Lagstiftning och Haccp

Mikrobiologi – De vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper

Allergi – Vad det är, riskerna och hur man undviker att orsaka allergiska reaktioner

Skadedjur – Gnagare, insekter m.m

Kontamineringvägar – identifiera kritiska punkter i livsmedelshanteringen

Matförgiftningar – orsaker, omfattning, produktansvar och hur man förebygger

Risker och riskgrupper – i verksamheten

Hygien – betydelsen av god hygien och hygieniska förhållanden på arbetsplatsen

Rutiner – rengöring, separering, märkning, avvikelser m.m.

Intyg – efter genomförd utbildning

Pris: 700:- ex moms, 875:- ink moms.

Datum: 8 maj

Tid: 9:00-13:00

Fika ingår, särskilda önskemål måste anmälas senast en vecka innan kursdagen.


Introduktion till antroposofi

Mer information kommer inom kort!


Brandkunskap

Mer information kommer inom kort!