Kurser


JärnaHälsans kurser under våren 2018

Alla kurser äger rum på  Åbykulle daglig verksamhet på Valåker 2, 15392 Hölö

datum och priser kommer i början på året

 Platsbeskrivning

Konflikthantering, hot och våld

Kursledare Maria Bauer

Föreläsningen tar upp verklighetstrogna situationer och ger konkreta verktyg för att lösa allvarliga konflikter. Här presenteras aktuell lagstiftning, perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och självskadebeteende, utmanande brukare, riskfyllda situationer och strategier. Maria Bauer har utarbetat ett unikt koncept där teoretisk kunskap och förståelse varvas med praktiska metoder i stressreducerande bemötande och förhållningssätt.

Att förstå och bemöta aggressiva och utmanande beteende är tillsammans med förebyggande åtgärder och klara strategier viktiga delar för att minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer.

Maria Bauer är beteendevetare och en pionjär inom konflikthantering och bemötande.

Pris 1495:- ex moms, 1875:- ink moms.

Lunch och fika ingår i kursen och särskilda önskemål måste anmälas senast en vecka innan kursdagen.

Datum: 2018.02.06

Tid: 9:00-16:00

Plats: Valåker 2, Hölö


Första hjälpen & hjärt-lungräddning  inriktning vuxen och barn. OBS två separata kurser!

Kursledare Bo Clevler / First Aid Sweden

 Utbildningsinnehåll
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till vuxna och barn inklusive hjärt-lungräddning.

L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)

Kontroll av livstecken

Medvetslöshet – stabilt sidoläge

Larma

Utföra hjärt-lungräddning

Åtgärder vid luftvägsstopp

Stoppa blödning

Förebygga cirkulationssvikt

Genomförande

Utbildningarna genomförs av First Aid Swedens certifierade instruktörer, av både Svenska HLR-rådet och Svenska Röda Korset. Utbildningarna genomförs enl. Röda Korsets utbildningspolicy med 70% praktiska övningar och 30% teori.

Pris: kommer inom kort!

Datum: 2018.04.10 (Tisdag)

Tid: 9-12:15 Vuxen HLR

Tid: 13-16:15 Barn HLR

Plats: Valåker 2, Hölö


 

Introduktion till antroposofi

Livsmedelshantering

Brandkunskap

Arbetsmiljö

 

Anmälan och information

Alla kurser äger rum på vid Åbykulle daglig verksamhet på Valåker 2, 15392 Hölö
Anmälan sker på mail till ansokan@jarnahalsan.se senast 1 vecka innan kursstart.
Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela kurskostnaden.

Frågor besvarats på epost ansokan@jarnahalsan.se och på tfn : 070 662 15 54

Platsbeskrivning